Dutch painting artist melda@meldawibawa.nl   
Melda Wibawa, Verhalen in het landschap

‘Verhalen in het landschap’

Het project Verhalen in het landschap biedt een podium aan beeldend kunstenaars in Friesland en geeft hun werk een impuls. Vijf Meesters in de kunsten en twee wetenschappers inspireren de deelnemers hun talent en hun kunstenaarschap verder te ontwikkelen. Iedere amateur- en professionele kunstenaar van 16 jaar of ouder kan meedoen. Enige voorwaarde is dat je in Friesland woont of geboren bent.

Ik heb deelgenomen aan dit talent ontwikkeling traject. Ik voel me vereerd dat mijn werk uitgekozen werd uit rond 300 werken als één van de vijftien winnaars.

Dit is wat de jury zei over mijn werk:
“Melda Wibawa – Deze kunstenaar heeft met een losse toets een realistisch stadgezicht geschilderd. Een brug in de regen gezien door een beregende voorruit van een auto. Mensen spoeden zich huiswaarts in dit originele schilderij vol beweging en schilderplezier.”

Dit zijn wij dan, de 15 kunstenaars die de masterclasses gaan volgen bij de Meester Kunstenaars Christiaan Kuitwaard Anne Feddema Tryntsje Nauta Gerrit terpstra en Tjibbe Hooghiemstra 

Verhalen in het landschap
15 Finalisten: Mark Algra, Sybrand Alle, Evelyn Bos, Johannes Bosgra, Vera Damhuis, Elly van Elp, Tineke Fischer, Martina Hadlikova, Marieke van Leeuwen, Jan Moes, Margriet Reinalda, Eelena Tzankova, Melda Wibawa en Valère Wittewrongel.

Elke deelnemer krijgt begeleiding op maat bij de verdere ontwikkeling van het eigen werk. Inhoud en vormgeving van de masterclasses worden bepaald door de behoefte van de deelnemers en de leerontwikkeling die de Meesters hen kunnen bieden.

In een gezamenlijke startbijeenkomst wordt kennis gemaakt met elkaar en met elkaars werk en interesses.

Ook meegebrachte documentatie en hulp- of begeleidingsvragen komen aan de orde. Zo worden de contouren duidelijk aan wat voor soort masterclass de deelnemer behoefte heeft en hoe die door de Meesters kan worden ingevuld. Dit kan uitmonden in de begeleiding van enkele deelnemers door een Meester, maar er kan ook worden gekozen voor een teamtraject waarbij een groep intensief samenwerkt en de deelnemers ook reageren op elkaars werk.

Resultaat: de deelnemers ontwikkelen het inzicht op hun eigen beeldtaal en produceren nieuw werk.

Melda Wibawa, Verhalen in het landschap